Solárny kolektor s reguláciou teploty kvapaliny HEAT PIPE

PRVÝ KRÁT NA SLOVENSKU

NOVINKA

V súčasnosti tradičné vákuové trubicové slnečné kolektory používajú solárny systém medi a vody ,tepelné rúrky na vedenie tepla.
Náš nový kolektor kombinuje PATENTOVANÚ PÄŤDIMENZIONÁLNU technológiu prenosu tepla s využitím vlastnej  vyvinutej pracovnej tekutiny a inovatívnej technológie.
Na  vývoj  nového typu teplotne riadeného solárneho tepelného kolektora , poskytuje REVOLUČNÉ  riešenie pre rozsiahlu podporu solárnych kolektorov   NOVÁ  tepelná trubica  HEAT PIPE – vákuová trubica.

Nasledujúce vlastnosti produktu:

Tradičné solárne tepelné trubicové  kolektory  z medi na vodu majú malú kapacitu prenosu tepla. Nový  typ  solárneho  kolektora   –  s regulovanou teplotou   –  tepelným potrubím  –  heat  pipe , má vynikajúcu  teplotno-prenosovú  kapacitu.  Môže dokonale vyriešiť problém s nedostatočnou schopnosťou prenosu tepla  tradičných tepelných rúrok HP.
Má viditeľne lepšiu prenosovú vodivosť kvapaliny v kolektore a solárnom systéme. Pri testovaní sa zistilo , že má aj väčšiu citlivosť na príjem  žiarenia
Napr. pracuje aj počas zamračenej oblohy , dažďa a dokonca , niektorý naši zákazníci, ktorým sme ich už nainštalovali nám  hlásili , že  pracuje aj pri splne mesiaca v noci!  Takže jeho zisk je proti predchádzajúcim modelom  väčší.
Jeho 100%  zisk   výkonu  je od  uhla  O* do 180*, nezáleží na polohe. Všetky predchádzajúce modely  pracovali na 100% výkonu len pri  uhle 45* , + –  10*.
Pri znížení  alebo zvýšení  uhla  kolektora nastáva aj zníženie  výkonu u staršieho modelu.
U nového modelu, ktorý predávame ako jediný na Slovensku, nie je toto obmedzenie výkonu !
Preto u tohto nového modelu je celoročný   ZISK  oproti starším modelom HP24 asi o 10% vačší  a u  starších modelov s HP14   o 15 až 20% väčší !

Práve sme ho vyriešili

Tepelne   riadená (TR)   solárna  tepelná  trubica HP  nášho  NOVÉHO  KOLEKTORA  využíva iný prenos tepla ako režim z tradičnej tepelnej rúrky  HP  meď – voda.
U tejto novej , patentovanej , tepelnej rúrky je prietok pary iba 20 cm , pri pracovnej teplote 50 ° C.
Prietok pary nie je vysoký, čo spôsobuje dostatočný až nadpriemerný prenos tepla.

Preto kapacita prenosu tepla tejto novej Heat Pipe už  NIE  JE  OBMEDZENÝ ! Čo môže vyhovovať   požiadavkám   veľkých   výkonov  kolektorov na prenos tepla .  Preto budúcnosť v ohreve vody  patrí  NOVÉMU   typu trubicového  kolektora s novými  technologickým  základom.
Dostupné  len  u  nás!
Kontaktujte nás.

Dlhá životnosť

Vnútorný  tlak  tradičnej doteraz  používanej solárnej tepelnej  trubice  HP  meď-voda je ZÁPORNÝ. (to znamená nižší ako atmosférický tlak).
Po niekoľkých rokoch prevádzky vnútri systému sa bude vytvárať neskondenzovateľný plyn, ktorý sa postupne znižuje a znižuje aj schopnosť prenosu tepla z tepelnej trubice a obmedzuje efektívnu životnosť solárneho systému.
Naša nová patentovaná trubica má vnútorný tlak  v HP  tepelne regulovaného solárneho potrubia KLADNÝ. (to je vyšší ako atmosférický tlak), nevzniká žiadny problém so ŽIVOTNOSŤOU TRUBICE , zníženým vákuom je efektívna životnosť produktu viac ako 25 rokov, čo môže zabezpečiť, aby solárny kolektor mal trvale vysoký životný cyklus prenosu tepelnej kapacity!

Nie  je  potrebná  pravidelná  údržba , výmena kvapaliny,  ako u predošlého typu  alebo  plochých  kolektoroch.

A preto Westech solar  od roku  2021  inštaluje  len  trubicové  kolektory  TR.

Inteligentná regulácia tepla

Tradičné  gravitačné solárne tepelné potrubie   nemá    mechanizmus  regulácie  teploty a nemôže vyriešiť   problém   prehriatia  systému.
Preto v skutočných  aplikáciách, keď je teplo nadmerné,  tlak je možné uvoľniť
 iba cez tlakový poistný ventil  alebo  plocha je umelo   zmenšená   zakrytím

Naše  nové  patentované  solárne Heat Pipe  na reguláciu teploty,  má    inteligentnú   riadiacu funkciu.

Produkt inteligentne sníma zmenu teploty.

Nový  typ  kolektora.

Systém sa zastaví okamžite, keď je teplo nadmerné , okolo 100 °C,  alebo teplo postupne zastavuje  prenos (do 5 °C) .

A obnoví  výkon okamžite, keď  teplo  dosiahne  požadovanú hodnotu  na  odovzdávanie tepla.  Spĺňa  ideálne požiadavky na reguláciu teploty  kolektora.

Presná regulácia teploty;  zároveň funkcia blokovania  vysokej  teploty  nemá vplyv na výkon prenosu tepla pri normálnych  pracovných  rozsahoch. Maximálna teplota teplej vody v zásobníku na vodu solárneho systému možno regulovať na  80 až  85 °C.

Žiadne obmedzenia uhlu inštalácie.

Inštalačný uhol tradičného gravitačného solárneho kolektora musí byť riadená medzi 25 °- 65 °, ( ideálne 30 – 60* ) inak tepelná vodivosť tepla v potrubí bude výrazne znížená alebo dokonca nemusí byť schopné viesť teplo.
Nový typ solárneho kolektora s tepelnou reguláciou heat pipe, nemá vplyv na inštalačný uhol !
Uhol tepelnej trubice je medzi 0 ° – 90 ° a môže byť bez bariér. Solárny kolektor je možné inštalovať rôznymi spôsobmi, napr. ako vertikálny a horizontálny, môže nahradiť trubicový solárny kolektor typu U a horizontálny solárny kolektor.

Toto sú nové  a  efektívne výhody nového typu kolektora  TR.

Zhrnutie

Nový patentovaný typ kolektora s revolučným technickým riešením ,  TR ,  výrazne posúva vpred solárne vákuové trubicové kolektory.
Teraz už možno povedať, že   “večný súboj”   medzi trubicovými a plochými kolektormi od zavedenia nových trubicových kolektorov niet pochýb , že majú výrazne na vrch vo všetkých parametroch .  Doterajším  jediným   mínusom trubicových kolektorov bola ich životnosť.
Novou technológiou  TR  sa životnosť predĺži minimálne o 100%. Teoreticky neobmedzená…

Ďalším  plusom  systému  s novým  kolektorom  je  zrušenie  nútenej údržby , výmeny kvapaliny,  po siedmich  rokoch. Pretože  kvapalina sa už  nebude  prepaľovať.
Okrem toho sa aj ešte viac zvýši efektívnosť. Možno teraz povedať , že efektivita noveho trubicového kolektora oproti plochému kolektoru je okolo 30% vyššia. Životnosť minimálne rovnaká ako u plochého kolektora.
Ďalšia obrovská výhoda trubicového kolektora je veľmi jednoduchá montáž jedným človekom , bez špeciálnej techniky.
Kolektor je certifikovaný Solar Keymark.

Je registrovaný v databáze “Zelená domácnostiam”.

Kvalitné príslušenstvo pre bazény

SOLÁRNE KOLEKTORY, FOTOVOLTAIKA

Dohodnite si odbornú konzultáciu a obhliadku vášho objektu