Solárny kolektor s reguláciou teploty kvapaliny HEAT PIPE

PRVÝKRÁT NA SLOVENSKU

NOVINKA

V súčasnosti tradičné vákuové trubicové solárne kolektory používajú solárny systém medi a vody ,tepelné rúrky na vedenie tepla.
Náš nový kolektor kombinuje PATENTOVANÚ PÄŤDIMENZIONÁLNY technológiu prenosu tepla s využitím vlastnoručne vyvinutej pracovnej tekutiny a inovatívnej technológie.
Na prelomenie vývoja nového typu teplotne riadeného solárneho tepelného kolektora so super medeným vodným tepelným výkonom, poskytuje REVOLUČNÉ  riešenie pre rozsiahlu podporu solárnych kolektorov tepelná trubica – vákuová trubica.

Nasledujúce vlastnosti produktu:

Tradičné solárne tepelné trubicové  kolektory  z medi na vodu majú malú kapacitu prenosu tepla. Nový  typ  solárneho  kolektora   –  s regulovanou teplotou  –  tepelným potrubím  –  heat pipe , má vynikajúcu  teplotno-prenosovú  kapacitu. Môže dokonale vyriešiť problém s nedostatočnou schopnosťou prenosu tepla  tradičných tepelných rúr.
Má viditeľne lepšiu prenosovú vodivosť kvapaliny v kolektore a solárnom systéme. Pri testovaní sa zistilo , že má aj väčšiu citlivosť na príjem  žiarenia
Napr. pracuje aj počas zamračenej oblohy , dažďa a dokonca  pracuje aj pri splne mesiaca v noci!  Takže jeho zisk je proti predchádzajúcim modelom nekompromisne väčší.
Jeho 100%  zisk je od  uhla  O* do 180*, nezáleží na polohe. Všetky predchádzajúce modely  pracovali na 100% výkonu len pri  uhle 45* , + – 10*.
Pri znížení  alebo zvýšení  uhla  kolektora nastáva aj zníženie  výkonu.
U nového modelu, ktorý predávame ako jediný na Slovensku, nie je toto obmedzenie výkonu !
Preto u tohto nového modelu je celoročný   ZISK  oproti starším modelom HP24 asi o 10% vačší  a u  starších modelov s HP14  až o 20% väčší !

Práve sme ho vyriešili

Limit prestupu tepla nového kolektora s regulovanou teplotou, solárne tepelné potrubie, prijíma princíp suchého limitu.
Tepelne riadená solárna tepelná trubica  NÁŠHO  NOVÉHO  KOLEKTORA  využíva iný prenos tepla ako režim z tradičnej tepelnej rúrky meď – voda.
U tejto novej , patentovanej , tepelnej rúrky je prietok pary iba 20 cm , pri pracovnej teplote 50 ° C.
Prietok pary nie je vysoký, čo spôsobuje dostatočný až nadpriemerný prenos tepla.
Preto kapacita prenosu tepla tejto novej Heat Pipe už  NIE  JE  OBMEDZENÝ ! Čo môže vyhovovať   požiadavkám   veľkých   výkonov  kolektorov na prenos tepla .  Preto budúcnosť v ohreve vod patrí  Novému  Typu Trubicového  Kolektora s Novými  Technologickým  Základom.  Dostupné  len  u  ns!

Dlhá životnosť

Vnútorný tlak tradičnej doteraz používanej solárnej tepelnej trubice meď-voda je ZÁPORNÝ. (to znamená nižší ako atmosférický tlak).
Po niekoľkých rokoch prevádzky vnútri systému sa bude vytvárať neskondenzovateľný plyn, ktorý sa postupne znižuje a znižuje aj schopnosť prenosu tepla z tepelnej trubice a obmedzuje efektívnu životnosť solárneho systému.
Naša nová patentovaná trubica má vnútorný tlak tepelne regulovaného solárneho potrubia KLADNÝ. (to je vyšší ako atmosférický tlak), nevzniká žiadny problém so ŽIVOTNOSŤOU TRUBICE , zníženým vákuom je efektívna životnosť produktu viac ako 20 rokov, čo môže zabezpečiť, aby solárny kolektor mal trvale vysoký životný cyklus prenosu tepelnej kapacity!

Inteligentná regulácia tepla

Tradičné  gravitačné solárne tepelné potrubie   nemá    mechanizmus  regulácie  teploty a nemôže vyriešiť   problém   prehriatia  systému v inžinierskej aplikácii .
Preto v skutočných inžinierskych aplikáciách, keď je teplo nadmerné,  tlak je možné uvoľniť 
 iba cez tlakový poistný ventil  alebo  plocha je umelo   zmenšená   zakrytím.

Podľa tradičného  zostrojenia  mechanizmu  pružinovej zliatiny so solárnou tepelnou rúrkou, jeho proces regulácie teploty, proces zmeny fázy je tam veľmi pomalý,  desiatky stupňov intervalu  fázovej zmeny a nárast teploty a intervaly poklesu teploty sú rôzne, takže presná regulácia teploty nemôže byť dosiahnutá.

Naše  nové  patentované  solárne heat pipe  na reguláciu teploty má    inteligentnú   riadiacu funkciu.

Produkt inteligentne sníma zmenu teploty.

Systém sa zastaví okamžite, keď je teplo nadmerné , okolo 100 °C,  alebo teplo postupne zastavuje  prenos (do 5 °C) .

A obnoví  výkon okamžite, keď  teplo  dosiahne  požadovanú hodnotu.  Spĺňa  ideálne požiadavky na reguláciu teploty  kolektora.

Presná regulácia teploty; zároveň funkcia blokovania  vysokej  teploty  nemá vplyv na výkon prenosu tepla pri normálnych  pracovných  rozsahoch. Maximálna teplota teplej vody v zásobníku na vodu solárneho systému možno regulovať na 80 °C.

Žiadne obmedzenia uhlu regulácie

Inštalačný uhol tradičného gravitačného solárneho kolektora musí byť riadená medzi 20 °- 70 °, ( ideálne 30 – 60* ) inak tepelná voposť tepla v potrubí bude výrazne znížená alebo dokonca nemusí byť schopné viesť teplo.
Nový typ solárneho kolektora s tepelnou reguláciou heat pipe, nemá vplyv na inštalačný uhol.
Uhol tepelnej trubice je medzi 0 ° – 180 ° a môže byť bez bariér. Solárny kolektor je možné inštalovať rôznymi spôsobmi, napr. ako vertikálny a horizontálny, môže nahradiť trubicový solárny kolektor typu U a horizontálny solárny kolektor.

Zhrnutie

Nový patentovaný typ kolektora s revolučným technickým riešením , výrazne posúva vpred solárne vákuové trubicové kolektory.
Teraz už možno povedať, že “večný súboj” medzi trubicovými a plochými kolektormi od zavedenia nových trubicových kolektorov niet pochýb , že majú výrazne na vrch. Doterajším mínusom trubicových kolektorov bola životnosť.
Novou technológiou sa životnosť predĺži minimálne o 100%. Teoreticky neobmedzená…
Okrem toho sa aj ešte viac zvýši efektívnosť. Možno teraz povedať , že efektivita noveho trubicového kolektora oproti plochému kolektoru je okolo 30% vyššia. Životnosť minimálne rovnaká ako u plochého kolektora.
Ďalšia obrovská výhoda trubicového kolektora je veľmi jednoduchá montáž jedným človekom , bez špeciálnej techniky.
Kolektor je certifikovaný Solar Keymark. Je registrovaný v databáze “Zelená domácnostiam”.

Kvalitné príslušenstvo pre bazény

SOLÁRNE KOLEKTORY, FOTOVOLTAIKA

Dohodnite si odbornú konzultáciu a obhliadku vášho objektu