O KOLEKTOROCH

Výrobca Vákuových Termických Kolektorov
ONOSI SOLAR

BUĎTE PRVÍ, KTORÍ BUDÚ MAŤ NAINŠTALOVANÝ KOLEKTOR S PREDĹŽENOU ŽIVOTNOSŤOU.

Ponúkame renomovaných výrobcov solárnych trubicových vákuových kolektorov
ONOSI SOLAR
Naše kolektory od týchto výrobcov patria medzi najúčinnejšie a najvýkonnejšie na Slovenskom trhu.(pozrite databázu kolektorov na "zelená domácnostiam - podporované zariadenia ) Od výkonov sa bude vyplácať výška dotácie ale aj, zákazník bude vedieť aký výkon mu bude inštalovaný a či je dostatočný.

ONOSI má mnohoročné skúsenosti s výrobou trubicových vákuových kolektorov. Majú veľmi dobrú povesť v Amerike a Ázii v posledných rokoch aj v Európe.
Na môj podnet začali vyrábať kolektory so zosíleným Heat Pipe v spodnej časti.

Po skúsenostiach, výmenách HP u starších kolektorov, nie inštalovaných našou firmou, sme zistili, že po rokoch 8-10, v prípadoch ak je kolektor často prehrievaný i skorej , dochádz k degradácii HP v trubici. Zistili sme , že sa to deje výlučne na spodu HP, je to buď spálené alebo dokonca "strelené". Preto to zosílenie ďalšou vrstvou vysoko čistej medennej trubičky. To je príčinou nefunkčnosti a potrebou vymeniť HP.
Tento náš zlepšovák výrazne predĺži životnosť HP a celého kolektora !

Spoločnosť ONOSI som osobne navštívil , aby som sa presvedčil o kvalite výrobkov a postupe pri výrobe. Je tu veľmi kladený dôraz na materiály a pracovný postup. Prekvapila ma viacnásobná kontrola v procese výroby a
KAŽDÁ trubica aj kolektor je samostatne testovaný, musí spĺňať prísne certifikačné parametre až potom sa môže baliť.

Ročne sú to desiatky tisíc kolektorov vyvážaných na tieto teritóriá. To znamená , že perfektne zvládli technológiu a ich výrobky sú na vysokej úrovni a vysokej kvalite. Samozrejme že si môžu dovoliť aj viac ročnú záruku na trubice.

Ďalším vylepšením ONOSI kolektora je zväčšenie kondenzátora Heat Pipe zo 14mm na 24mm. Ešte stále asi 70% firiem na Slovensku inštaluje kolektory s 14mm HP. Výkon tu je o 15 až 20% nižší ako pri 24mm HP. Aj cena je oveľa nižšia. Treba sa na to pýtaťa žiadajte kolektory s 24mm HP.
U nás je 24mm Heat Pipe samozrejmosťou úž 5 rokov !

Nové trubice-sklá sú potiahnuté Tree target absorbčnou vrstvou pre ďalšie zvýšenie výkonu. Stabilitu a zvýšenie výkonu zabezpečuje hliníková plutva, ktorá je z jedného kusa ( bežne u iných výrobcov sa skladá z dvoch alebo štyroch kusov ) čo má vplyv na výkon a stabilitu. Teda pri viacerých kusoch v trubici nižší výkon.
Tieto všetky vylepšenia výrazne zvýšili výkon a životnosť a stabilitu kolektora. Týmto sa ONOSI ( to potvrdzuje aj Certifikát SOLAR KEYMARK kde nájdete maximálnu efektivitu výkonu Efficiency = 0,685 a 0,702!),stáva výrobcom PRÉMIOVÝCH solárnych vákuových trubicových kolektorov a sme radi, že ich môžeme ponúkať.
Kolektor ONS HPC-30 max. 2004W , pre účely dotácie = 1875W = 938€ dotácia

Prevádzkujeme veľkosklad už sedem rokov, ktorý využíva viac ako dvadsať firiem. Aj to je dôkaz , že naše kolektory sú kvalitné , spoľahlivé a výkonné.

Vákuové trubicové kolektory ale aj ostatné komponenty ktoré predávame a inštalujeme majú všetky potrebné certifikáty (pozri Certifikáty).
Sme CERTIFIKOVANÁ FIRMA k montáži.
Vákuové trubicové kolektory


UPOZORNENIE!!!!!

V poslednej dobe mnoho firiem začalo inštalovať k 300L bojleru 2x30 trubicové kolektory v snahe "vytĺcť"čo najväčšiu dotciu. Potom samozrejme môžu ponúknuť nižšiu cenu po odčítaní dotácie. Je to veľmi zlý postup, pretože takáto sústava je o 100% predimenzovaná. To znamená, že tieto kolektory sú celé leto prehrievané. Samozrejme tieto kolektory rapídne strácajú na životnosti. Potom sa stane, že kolektor, ktorý má ma životnosť 15 rokov má len 5 až 7 rokov. Potom bude mať zákazník po pár rokoch problémy s výmenou trubíc, vysoká cena. Ale to už tie montážne firmy nebude zaujímať. Nedajte sa zlákať nízkou cenou, pýtajte sa na ochranu pred prehriatim.

My toto máme vyriešené a zákazníkom nič také nehrozí, i keď nainštalujeme extremne silnú zostavu . Naše know-how!
Používame najnovšiu technológiu výroby HP , špecialne vyrobenú pre našu firmu. A s aktívnou ochranou kolektora, vyvinutou našou firmou, už nebudete mať problém s prehrievaním a životnosťou!

Buďte medzi prvými, ktorí budete mať nainštalovaný nový typ kolektora !

INFORMUJTE SA !
kolektory1@gmail.sk
0905423572

Pozrite na obrázok nasnímaný TERMOKAMEROU a vidieť ten veľký rozdiel v strate tepla z kolektora do ovzdušia.Je to preto lebo plochý kolektor nemá vákuum .
Výkon trubíc vidno na grafe a už na pohľad je vidieť aj spôsob prímu slnečného žiarenia na kolektor. Aj bežným pohľadom zistíme veľký rozdiel v absorbovaní slnečných lúčov kolektorov. Plochý je vlastne krabica z piatich strán zakrytá, takže na absorbovanie slnečných lúčov už veľký priestor nie je, ale trubice môžu absorbovať svetlo zo všetkých strán a to je ďalšie veľké plus pre trubice.
Všeobecne platí, že trubicový kolektor je o 30% výkonnejší ako plochý.
( Celoročný priemer potvrdený aj renomovanými skúšobňami.)
Už aj montážnici plochých kolektorov na Slovensku zaznamenávajú prudký nárast
záujemcov o trubicové kolektory a už aj pomaly prechádzajú na montáž trubicových kolektorov. To sme zaznamenali aj my, pretože sa nám o 30% rozrástol zoznam firemných odberateľov z ktorých väčšina boli firmy čo montovali ploché kolektory. Len si treba vybrať tie správne, lebo aj tu sú odlišné technológie.
( Porovnať podporované zariadenia "Zelená domácnostiam".)

V roku 2013 sme nainštalovali Solárne kolektory na 46 objektoch. Z toho 35% objektov má nainštalované viac ako dva kolektory.
V roku 2014 sme nainštalovali Solárne kolektory na 49 objektoch. Z toho 28% objektov má nainštalované viac ako dva kolektory.
V roku 2015 sme nainštalovali Solárne kolektory na 55 objektoch. Z toho 20% malo nainštalované viac ako dva kolektory.
V roku 2016 sme nainštalovali Solárne kolektory na 56 objektoch. Z toho 20% malo nainštalované viac ako dva kolektory.
V roku 2017 sme nainštalovali Solárne kolektory na 61 objektoch. Z toho 33% malo nainštalované viac ako dva kolektory.

Ďakujeme za dôveru!© 2015 ONOSI, s.r.o. Všetky práva vyhradené, Tvorba webprodukty.sk