O fotovoltaike

Fotovoltika ( FV ) je premena slnečnej energie na elektrickú. Na Slovensku sa ešte pomerne málo využíva. Je to dané vysokou cenou počiatočných nákladov a nízkou výkupnou cenou elektriky. Od 1.1. 2014 sa podľa zákona č.251 / 2012 Z. z. malo zjednodušiť celé vybavovanie stavby FV elektrárne do 10kW pre domácnosti , ale zatiaľ to nefunguje a distribučné spoločnosti neprijímajú žiadosti na pripojenie do verejnej siete. Všetko sa mení prichádzajúcou Štátnou dotáciou na inštaláciu všetkých foriem „ zelenej „ energie.
Ostrovný systém ,( OFF-Grid systém) momentálne je to aktuálny a do budúcnosti aj najzmysluplnejší systém . Správnym návrhom a vhodnými komponentami rozširujú sa aj možnosti využitia – priama spotreba v dome alebo nabíjanie batérií poprípade ohrev vody.
On-grid,(systém napojenia sa do verejnej siete).Tento systém sa používal najčastejšie.Asi preto, že sa tam dalo niečo zarobiť.(ozaj len niečo) Ak je to realizácia pre firmu , ktorá spotrebuje 80-100% celého výkonu je to v poriadku, ale nerozumiem inštalácie pre rodinné domy. Myslím, že ktorý si to dajú namontovať nerozmýšľajú alebo tomu nerozumia. Určite sú všetci sklamaný , ktorý si to dali namontovať v posledných dvoch rokoch s vidinou zárobku. Ale aj teraz, keď môžeme čerpať dotáciu. Prečo? Cez deň, keď sa vyrobí najviac energie ste v práci a doma ide jeden či dva spotrebiče . Ostatná vyrobená energia odchádza do siete zadarmo! Keď prídete z práce väčšinou už slnko nesvieti a vy musíte používať elektriku zo siete za plnú cenu. Ráno vstanete a slnko ešte nesvieti, zas musíte použiť drahú energiu zo siete. A z tejto biedy vás nevytrhnú ani víkendy. A keď náhodou aj vtedy musíte preč alebo je zamračené , tak to už je úplne vedľa.
Preto navrhujeme používať ostrovné systémy, ktoré budú čo najefektívnejšie využiť. Optimálne sú malé alebo stredné systémy 1kW - 2kW. Väčšie systémy sú zbytočne drahé a vo väčšine domácností nevyužiteľné.


OSTROVNÉ SYSTÉMY.

Ostrovný systém – ako jediný zmysluplný solárny systém nielen pre chaty a chalupy ale aj pre domácnosti. Ďalej vysvetlím teóriu , prax a nakoniec niekoľko čísiel.
Prax fotovoltaiky len potvrdzuje že OSTROVNÝ SYSTÉM je oveľa lepší a efektívnejší ako systém zapojenia do siete. Nepotrebujete žiadne povolenia a nie sú tam žiadne zákazy. So systémom zapojenia do siete odovzdávate prebytočnú energiu do siete zadarmo. V ostrovnom systéme sa stále dobíjajú batérie a večer , v noci čerpáte túto energiu, nie zo siete platenú.

Každý si myslí, že Ostrovný systém je oveľa drahší ako On-grid do siete. Nemusí to byť vždy pravda . My vám vieme "ostrovnú elektráreň" v základnom sete nainštalovať približne takej cene ako konkurencia nainštaluje On-grid systém a všetky výhody baterkového systému vám dávajú pridanú hodnotu.
Oslovte nás a my Vám vypracujeme dobrú a konkurenčnú cenu.
Nami dodávané batérie HEMPE - Made in GERMANY , majú životnosť 10 - 12 rokova ya veľmi prijateľnú cenu.
V poslednom čase sú "v móde" Hybridné meniče, ktoré majú opodstatnenie ak sú súčasťou dobrého off-grid systému. Žiaľ, zatiaľ som sa stretol len s tým, že tento menič je "zneužívaný" v neprospech zákazníka. Väčšine sa páči funkcia tohto meniča - zmiešavanie. Ale nikto si nevšimol, že niektoré firmy z toho spravili "on-grid" a bátérie im znížili na minimum potrebné pre chod toto meniča. Týmto sa vlastne zrušila akumulácia využiteľná večer a v noci. Je to evidentné, pretože k 2,5 až 3kW fotovoltiky dávajú 2 až 2,5kWh batérie. Tieto batérie sú asi za 1 hodinu dobyté a potom prebytočná energia ide do vzduchu.
Pri takto nainštalovanom FV systéme zákazník zistí o rok, že takmer nič neušetril. Prosím overte si aký menič a ak výkon batérii Vám bude inštalovaný.

My pri výkone FV 2 až 3kW dávame 7 až 12kWh batérii a využijeme takmer celú vyrobenú energiu.
I tak si myslím, že úplne najvýhodnejší FV systém pre bežný rod. dom je cca 1,7kW, pretože tento výkon bude využitý takmer na 100%. Pri vysokých výkonoch (3kW a viac) je niekde využitenosť len 60-70%. Navyše FV systém 1,7kW je ya veľmi prijateľnú cenu, Pozri ponuka fotovoltiky.

Používame certifikované FV panely , meniče aj batérie.Všetko za prijateľné ceny.

Jednoznačne doporučujeme Off-grid OSTROVNÝ FOTOVOLTICKÝ SYSTÉM.

NAVRHNEME A NAINŠTALUJEME VÁM KVALITNÝ FOTOVOLTICKÝ SYSTÉM PRE CHATY CHALUPY ,RODINNÉ DOMY , PENZIÓNY , REŠTAURÁCIE A INÉ STAVBY ZA PRIJATEĽNÉ CENY.


Sme držitelia Certifikátu – Inštalatér malého zdroja. Platí pre Fotovoltiku a Termosolárne systémy .POSTREHY A ODPORÚČANIA PRE FOTOVOLTIKU.

Fotovoltika "fenomén" na Slovensku, ktorý odštartoval hneď po spustení dotácií. Ostrovné systémy "vytlačili" inštalácie do verejnej siete. Vzniklo násobne viac montážnych firiem ostrovných systémov. Pred dotáciami asi dve desiatky firiem a teraz viac ako sto. Pribudli nové technológie, ktoré vylepšujú činnosť fotovoltických systémov. Ale , niektoré sú nevhodné, alebo priam škodlivé pre majiteľa solárneho FV systému.
Napr. hybridný menič, ktorý okrem bežných funkcií má schopnosť, pri zvýšenom odbere, miešať prúd z batérií s prúdom zo siete. Na prví pohľad, výborná vec, ale má to skryté vážne nevýhody. Jedinou výhodou je možnosť miešania prúdov.
Túto výhodu väčšina inštalatérov využíva na to , aby znižovali výrayne výkon batérii. A to tým, že inštalujú len minimum batérií, 2-2,5kWh, len aby systém mohol fungovať. Takýto ostrovný systém funguje v rod. dome možno 1 hodinu a systém sa prepne na verejnú sieť a majiteľ o tom ani nevie. To znamená, že majiteľ takéhoto systému potom funguje skoro ako v zapojení do siete,(väčšinou využíva vyrobenú energiu len cez deň, večer a noc skrz malú kapacitu batérií nevyužije !) ale s podstatne drahším systémom.
Veď prioritou ostrovného systému je práve akumulácia energie a následné využitie počas noci , alebo slabého svitu!!!
My takéto meniče neinštalujeme, pretože našou filozofiou a prioritou je akumulácia, teda riadny ostrovný systém. Keď nie je dostatočná akumulácia, tak z väčšej časti vyrobená energia je jednoducho nevyužitá a ide do "vzduchu", podobne ako v zapojení do siete. Namiesto drahého hybridného meniča ponúkneme zákazníkovi veľkú kapacitu batérií, čo má v konečnom dôsledku pre neho oveľa väčšiu pridanú hodnotu, úspora energie.
My inštalujeme klasické ostrovné meniče, pretože tie sú galvanicky oddelené od siete. Nemusíte sa obávať problmov s elektrárňami. U hybridného meniča , nie som si istý , či v každom čase je vylúčený prienik do siete.


© 2015 ONOSI, s.r.o. Všetky práva vyhradené, Tvorba webprodukty.sk